Hovenier en Meer
Hovenier en Meer: totaalpakket tuinaanleg en tuinonderhoud!
Wilt u weten welk type tuin bij u past? Lees ons magazine Tuinen en Meer!
Een mooie tuin is een sieraad voor uw huis.
Ook voor de meer gespecialiseerde hoveniersklussen draaien wij onze hand niet om.
Een mooie tuin is een sieraad voor uw huis.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hovenier en Meer neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Hovenier en Meer in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Van u als websitebezoeker:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Hovenier en Meer kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hovenierenmeer.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Hovenier en Meer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren
Hovenier en Meer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@hovenierenmeer.nl.

Delen met anderen

Hovenier en Meer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hovenier en Meer blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enkel functionele cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt, er worden hierbij dus géén persoonsgegevens opgeslagen. De volgende twee cookies worden bij een bezoek aan onze website op de hardeschijf van de bezoeker geplaatst:

1. Cookiebar
Type: Functioneel
Deze cookie wordt geplaatst door Hovenier en Meer waarmee we onthouden of we de cookiemelding al eens aan u hebben getoond. Zodra u de browser sluit wordt deze cookie verwijderd.
Duur: Sessie

2. PHPSESSID
Type: Functioneel
Deze cookie wordt geplaatst door Hovenier en Meer. Deze cookie is nodig om een correcte werking van de website te kunnen garanderen. Zodra u de browser sluit wordt deze cookie verwijderd.
Duur: Sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Hovenier en Meer hebben, stuur dan een verzoek naar info@hovenierenmeer.nl. Hovenier en Meer wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Hovenier en Meer u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Hovenier en Meer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Hovenier en Meer veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Beveiliging en versie

Wij nemen het echt serieus
Hovenier en Meer neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@hovenierenmeer.nl.

Versie
De huidige versie is 1.0, geplaatst op 27/04/2018.